CHỨNG NHẬN ROHS 2 CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG PHOEBESE

chứng nhận rohs 2 của túi khí chèn hàng Phoebese

Chứng nhận RoHS 2 là gì? Chứng nhận RoHS 2 của túi khí chèn hàng Phoebese là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn RoHS 2.  RoHS 2 là tiêu chuẩn được bổ sung cho RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm

CHỨNG NHẬN AAR CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG PHOEBESE

chứng nhận aar của túi khí chèn hàng phoebese

Chứng nhận AAR là gì? Chứng nhận AAR của túi khí chèn hàng Phoebese là chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới của Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ về đảm bảo chất lượng. Đây là chứng nhận bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp nếu muốn gia nhập, hợp tác

CHỨNG NHẬN ROHS-SGS CỦA NHÃN NGHIÊNG LEANING LABEL

chứng nhận rohs-sgs

RoHS là gì? Chứng nhận RoHS-SGS là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của chỉ thị RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và

CHỨNG NHẬN ROHS CỦA NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL

Chứng nhận RoHS của Impact Label

RoHS là gì? Chứng nhận RoHS là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của chỉ thị RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và

CHỨNG NHẬN ISO CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG ATMET

chứng nhận iso của túi khí chèn hàng atmet

ISO là gì? Chứng nhận ISO do tổ chức ISO cấp. Đây là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã có hệ thống đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO. Sau khi Tổ chức ISO chứng nhận thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống của Doanh nghiệp

TUV

tuv

Tìm hiểu tổ chức chứng nhận TUV Rheinland chuyên về đánh giá chất lượng, kiểm định sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu riêng. Mỗi một sản phẩm đều cần đạt được những yêu cầu khắt khe, tuân thủ các tiêu chuẩn nhưng việc kiểm tra chất lượng không phải là

079 3333 086