ISO

Tác giả:
| Chia sẻ:

ISO là gì?

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập vào tổ chức này năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.

Là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. Mục đích của bộ tiêu chuẩn là: Đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

Nhiệm vụ: Thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với lợi ích và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.

ISO 9001:2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, gồm:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000
  • Tiêu chuẩn hướng dẫn: ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011, IWA2

ISO

 

Tại sao nên sử dụng ISO

Để giữ khách hàng thì sản phẩm mà tổ chức cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cung cấp cho tổ chức một cơ chế cho phép tiếp cận một cách hệ thống các quá trình (hoạt động) diễn ra trong tổ chức vì vậy tổ chức của bạn cung cấp một cách ổn định sản phẩm phù hợp mong đợi của khách hàng. Điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn luôn luôn hài lòng với sản phẩm mà bạn cung cấp.

ISO

Sự khác biệt giữa ISO 9001: 2000 và ISO 9001:2008?

ISO 9001: 2008 (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn. Trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987. Và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng.

ISO 9001:2008 không đưa ra các yêu cầu mới so với phiên bản năm 2000 đã bị thay thế. Mà chỉ làm sáng tỏ những yêu cầu hiện có của ISO 9001: 2000. Dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải thiện nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường.

Tất cả tiêu chuẩn ISO – hiện có trên 17.400 tiêu chuẩn đều được định kỳ soát xé. Một số vấn đề đưa ra trong tiêu chuẩn đã bị lỗi thời . Các phương pháp mới, các yêu cầu mới về an toàn và chất lượng. Để xem xét các yếu tố này và nhằm đảm bảo rằng các tiêu chuẩn là những tiêu chuẩn tiên tiến nhất, bộ tiêu chuẩn này đã có quy định bắt buộc. Các tiêu chuẩn này phải được định kỳ soát xét và sẽ đưa ra quyết định thừa nhận, hủy bỏ hoặc sửa đổi tiêu chuẩn.

DNS Solutionlà đơn vị uy tín cung cấp các sản phẩm phụ trợ công nghiệp tuân theo Tiêu chuẩn ISO nói trên. DNS Solutioncam kết đem đến sản phẩm hoàn thiện. Chất lượng luôn được đảm bảo khi đến tay khách hàng.

Cùng chuyên mục

danh mục sản phẩm

kết nối với chúng tôi

liên hệ

Request