...

DÂY ĐAI NHỰA PP

587.000

Dây đai nhựa PP là loại dây đai nhựa, được sản xuất từ nhựa polypropylene. Là dây đai không thể thiếu đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Bởi tính ứng dụng cao và giá cả vô cùng hợp lý của nó. 

dây đai nhựa pp
DÂY ĐAI NHỰA PP

587.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.