...

GÓI HÚT ẨM MUỐI

56.000

Gói hút ẩm muối có thành phần là bột Muối (Canxi Clorua) màu trắng sữa, không bị đổi màu. Có khả năng hút ẩm tối ưu lên đến 300%. Đặc biệt thân thiện với môi trường và người sử dụng.

gói hút ẩm muối
GÓI HÚT ẨM MUỐI

56.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.