NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL

70.000VNĐ

Thực tế hàng hóa khi được vận chuyển đường xa thường rất khó để kiểm soát chất lượng. Các tình trạng va đập, rơi rớt vẫn có thể xảy ra mặc cho các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể sử dụng nhãn phát hiện nghiêng Leaning Label để bảo vệ sản phẩm của mình và nâng cao trách nhiệm của đơn vị vận chuyển.

nhãn phát hiện nghiêng leaning label
NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL

70.000VNĐ

079 3333 086