CÔNG BỐ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (VSATTP)

vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) –  biện pháp cho thực trạng ngộ độc thực phẩm: Những quy định về vấn đề VSATTP đã hết sức chặt chẽ nhưng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn chưa trang bị đủ các kiến thức, kỹ

079 3333 086