FDA

FDA

FDA là gì? Giấy chứng nhận FDA là gì? FDA là Food and Drug Administration (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thuộc Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ, trụ sở được đặt tại Washington DC. Công dụng của FDA

079 3333 086