FDA

FDA

FDA là gì? Giấy chứng nhận FDA là gì? FDA là Food and Drug Administration (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thuộc Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ, trụ sở được đặt tại Washington DC. Công dụng của FDA

CHỨNG NHẬN FDA CHO SẢN PHẨM GÓI HÚT OXY OHUNTER

chứng nhận fda gói hút oxy ohunter

FDA là gì? Giấy chứng nhận FDA. – FDA là Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) đây là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. FDA được lập năm 1906, trụ

079 3333 086