KÍCH THƯỚC PALLET CHUẨN

kích thước pallet chuẩn

Phần lớn  pallet được dùng để vận chuyển hàng hóa từ quốc gia này đến quốc gia khác. Thế nhưng bạn có biết rằng pallet cũng có nhiều kích thước khác nhau, tùy thuộc vào từng quốc gia và hàng hóa vận chuyển mà sẽ có quy định về kích thước khác nhau. Sau đây

079 3333 086