Thẻ: kích thước pallet

  • Kích thước Pallet chuẩn

    30/09/2020
    Phần lớn  pallet được dùng để vận chuyển hàng hóa từ quốc gia này đến quốc gia khác. Thế nhưng…