PALLET GỖ THÔNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

pallet đã qua sử dụng

Nếu trong nhà bạn có pallet gỗ thông dư hoặc cũ không dùng đến đừng vội vứt đi. Pallet gỗ thông có thể tái chế làm đồ dùng, trang trí cho ngôi nhà. Pallet gỗ thông đã qua sử dụng tái chế  thành kệ sách Pallet gỗ thông dư sau khi chế tác có thể

079 3333 086