Thẻ: rohs 2.0

  • ROHS

    02/10/2020
    RoHS là gì? RoHS là từ viết tắt của Rest Limit of Hazardous Substances. RoHS, còn được gọi là Chỉ…