Nhãn phát hiện shock Impact Label – Phân loại sử dụng

Nhãn phát hiện shock Impact Label

Nhãn phát hiện shock Impact Label không còn xa lạ với các doanh nghiêp bởi sự ưu việt của nó. Trên thị trường đang có nhiều loại : 25G, 50G, 75G, 100G. Làm sao để biết phải sử dụng loại nhãn nào cho từng loại hàng hoá của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải

079 3333 086