Thẻ: tiêu chuẩn rohs

  • ROHS

    02/10/2020
    RoHS là gì? RoHS là từ viết tắt của Rest Limit of Hazardous Substances. RoHS, còn được gọi là Chỉ…
  • Chứng nhận ROHS 2.0 túi khí chèn hàng Atmet

    29/06/2020
    Hãy cùng DNS Solution tìm hiểu về tiêu chuẩn Rohs, tiêu chuẩn Rohs 2.0 Tiêu chuẩn an toàn Rohs ROHS…