CHỨNG NHẬN ROHS 2 CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG PHOEBESE

chứng nhận rohs 2 của túi khí chèn hàng Phoebese

Chứng nhận RoHS 2 là gì? Chứng nhận RoHS 2 của túi khí chèn hàng Phoebese là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn RoHS 2.  RoHS 2 là tiêu chuẩn được bổ sung cho RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm

079 3333 086