CHỨNG NHẬN ROHS 2 CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG PHOEBESE

chứng nhận rohs 2 của túi khí chèn hàng Phoebese

Chứng nhận RoHS 2 là gì? Chứng nhận RoHS 2 của túi khí chèn hàng Phoebese là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn RoHS 2.  RoHS 2 là tiêu chuẩn được bổ sung cho RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm

CHỨNG NHẬN AAR CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG PHOEBESE

chứng nhận aar của túi khí chèn hàng phoebese

Chứng nhận AAR là gì? Chứng nhận AAR của túi khí chèn hàng Phoebese là chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới của Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ về đảm bảo chất lượng. Đây là chứng nhận bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp nếu muốn gia nhập, hợp tác

079 3333 086