AAR

aar

AAR là gì? AAR là chứng nhận của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ. Là một chứng nhận cấp những tổ trong ngành phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật M-1003. Do Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ phân phối. Tiêu chuẩn kết hợp các điều khoản được xác định với trách nhiệm quản lý,

079 3333 086