NHÃN CẢNH BÁO NGHIÊNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Nhãn cảnh báo nghiêng

Một vài hàng hóa đặc thù yêu cầu trong suốt quá trình vận chuyển luôn cần phải cố định ở vị trí thẳng đứng. Tuyệt đối không được nghiêng trái, nghiêng phải, hay lật 180-360 độ.Tuy nhiên, khi vận chuyển bên vận chuyển không lưu ý vẫn đễ tình trạng này xảy ra. Làm hàng

079 3333 086