ƯU ĐIỂM TÚI ĐỆM KHÍ CHÈN HÀNG

Túi đệm khí chèn hàng

Sau khi đã sản xuất hoàn tất, thì việc vận chuyển được sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng quan trọng không kém. Từ trước đến nay thì các doanh nghiêp hay sử dụng mút, xốp… chèn hàng để bảo vệ sản phẩm. Nhưng hiện tai đang có một vât liệu chèn hàng thịnh

079 3333 086